Een aantal kandidaat-raadsleden geven u een korte blik over onze visie op het gemeentelijke beleid. Waar staan wij voor? Wat willen wij bereiken omtrent onderwijs & educatieve voorzieningen, het verenigingsleven, onze economie & ondernemers, onze jongeren & ouderen en andere belangrijke thema’s? U ziet het hieronder! Bekijk ook ons verkiezingsprogramma voor een totaalbeeld.