CMB heeft recent een amendement ingediend waarmee wij proberen te voorkomen dat de gemeente Stein bezuinigingen gaat doorvoeren ten laste van de mensen die een GPK (Gehandicapten Parkeer Kaart) nodig hebben alsmede de mensen die een gemeentelijke tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering krijgen.

In plaats daarvan stelt CMB voor het budget voor het bestuur (burgemeester en wethouders) ten behoeve van studie (ad € 30.000, — ) in het kader van de bezuinigingen te schrappen.

CMB vindt het een zeer slecht signaal om in het kader van de bezuinigingen c.q. ombuigingen minima en gehandicapten te belasten en wilt hen via deze voorgestelde ombuiging zoveel mogelijk sparen.

Het amendement leest u hier.