A.s. donderdag behandelt de gemeenteraad de Steinse begroting. Er zijn een aantal noodzakelijke bezuinigingen geraamd. Wij zijn het daar deels mee eens maar vinden dat het Sociaal Domein, en dus de mensen die hulp hard nodig hebben, te hard wordt geraakt.
 
CMB wil het snijden in de budgetten voor Huishoudelijke Hulp, Mantelzorg, Zorg in natura naar PGB (PGB budgetten), Sociale inclusie, Iaow en Sociale bijstand voorkomen. Het schrappen van deze bezuinigingen is te realiseren via andere ombuigingen die de burgers nagenoeg niet raken.
CMB stelt via een amendement nieuwe ombuigingen voor welke liggen op het vlak van gemeentelijke inkomsten, de investeringen en de exploitatie. Temporisering wegwerkzaamheden en minder wethouders in de volgende periode zijn zo maar wat voorbeelden. Via ons voorstel sparen we de burgers voor een groot deel en creëren we financiële ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw in Meers en toekomstige tegenvallers voor de gemeentelijke spaarpot.
 
Benieuwd naar onze uitgewerkte financiële paragraaf m.b.t. de nieuwe ombuigingen?
Klik dan hier!