Gemeentelijke schuldhulpverlening
 
Deze week stond het beleid en de verordening over de schuldhulpverlening op de agenda. CMB is positief over het investeren in preventie & vroegsignalering. Wel verzoeken wij de wethouder extra alert te zijn op de gemeentelijke nazorg, omdat wij zien dat er klanten binnen 5 jaar weer terugvallen in de schuldenproblematiek nadat zij het traject hebben afgerond.
 
Onze inbreng in de gemeenteraad ziet u hier: