CMB stelt aanvullende schriftelijke raadsvragen met betrekking tot de communicatie vanuit de gemeente Stein richting omwonenden en de inwoners van Berg aan de Maas. CMB pleit voor verbetering van de gemeentelijke communicatie bij soortgelijke ernstige calamiteiten. De raadsvragen treft u hieronder aan.

Geacht college,

Graag wil ik het volgende bij jullie onder de aandacht brengen:

Op maandag 11 januari heeft zich bij graafwerkzaamheden een risicovol incident voorgedaan waarbij een gasleiding geraakt werd met als kwalijk gevolg dat daardoor bijna 1000 huishoudens in Berg aan de Maas voor een behoorlijke tijd zonder gas kwamen te zitten. In de directe omgeving moesten zelfs mensen worden geëvacueerd.

Dit is natuurlijk heel vervelend voor alle partijen. Maar wat mij en ook vele inwoners is opgevallen was, dat gelet op de ernst van de situatie, de communicatie naar de getroffen huishoudens op onderdelen te wensen overliet. Er hebben mij de nodige berichten bereikt van inwoners die van mening zijn dat de communicatie gelet op de ernst van de situatie te wensen overliet. Waarbij ze niet wisten wat er aan de hand was en wat de ontwikkelingen waren.

Zeker onze oudere inwoners, welke vaak niet beschikken over de meest moderne communicatiemiddelen, waren of werden niet goed op de hoogte gehouden van de situatie en de daaraan ten grondslag liggende maatregelen.

Voorts bleek dat de geluidswagen, welke door het dorp gereden heeft om de inwoners op de hoogte te brengen hun gaskraan te sluiten en later dat het gaslek gerepareerd was, helaas slechts maar een deel van onze woonkern bereikt heeft.

Omdat met name de communicatie bij dit soort van incidenten om de nodige zorgvuldigheid vraagt en het doel moet zijn dat ook mensen die minder bekend zijn met de meest moderne communicatietechnieken bereikt kunnen worden vraag ik U :

  1. Wie is er verantwoordelijk voor de communicatie naar de burgers?
  2. Wie besluit welke vorm van communicatie ingezet gaat worden?
  3. Kunnen we samen met onze partners het plan bekijken om dit te optimaliseren?

Mede in het belang van al onze burgers  moge het duidelijk zijn dat ik de communicatie in dit soort situaties wil optimaliseren om daarmee de informatie naar onze burgers te verbeteren bij dit soort van ernstige calamiteiten.

Vertrouwende op een spoedige reactie uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groeten.

Namens de CMB fractie,

Joyce Römers

Raadslid