CMB stelt raadsvragen over de herinrichting van het Dorine Verschureplein in Elsloo.
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,
 
In de begroting van de gemeente Stein jaar 2021 staat als investering opgenomen ‘herinrichting Dorine Verschureplein’. Dit beleidsvoornemen heeft, in samenhang met de reconstructie van de Stationsstraat, ruimschoots de aandacht gehad. Dit zowel bestuurlijk, ambtelijk, maatschappelijk en publicitair. Ook was de discussie en toekomstdenken rondom de Mariakerk en “het weiland Pijpers” onderdeel van deze “veelomvattende exercitie”. Dit weiland, midden in het centrum van Elsloo, is door de gemeente gepacht voor 5 jaar met een optie tot koop. Daarbij werd door velen aangenomen dat winkelketen ALDI zich in het gebied ‘rondom’ het Dorine Verschureplein wilde vestigen. Verder gaan er geruchten dat seniorenhuisvesting in dit gebied een serieuze optie is.
 
Wij stellen u de onderstaande vragen:
 
1. Zijn er nog steeds concrete plannen betreffende herinrichting Dorine Verschureplein en omgeving?
 
2. Zo ja, waarom worden deze voorgenomen plannen niet gepubliceerd? Waarom is er (in dat geval) sprake van een ‘radio-stilte’?
 
Namens de fractie CMB en met vriendelijke groet,
 
Chantal Meijers
Ingrid van Es
Jack Meijers