Schriftelijke Raadsvragen inzake toegankelijkheid sportvelden SV Haslou & RKSV De Ster
 
Mede door de coronacrisis zijn de buitensportmogelijkheden voor jongeren aanzienlijk klein geworden. CMB pleit voor een zorgvuldige openstelling van de sportcomplexen van SV Haslou en RKSV De Ster om de jeugd ook buiten trainingen de gelegenheid te bieden om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot buitensporten.
 
Aan de andere kant constateren ook wij dat een minderheid van de jeugd het sportcomplex voor andere doeleinden gebruikt, waarbij vernielingen worden gepleegd en vervuiling plaatsvindt.
 
CMB roept het college van B&W op om met de besturen van SV Haslou en RKSV De Ster in gesprek te gaan (en te blijven) om de complexen zo snel mogelijk open te stellen en aan de andere kant maatregelen te treffen zodat de veiligheid op het terrein wordt gewaarborgd.
 
Dit komt de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van de meerderheid van de jongeren ten goede en voorkomt dat zij onnodig dienen uit te wijken naar sportvelden in andere gemeenten die wel open zijn gesteld.
Onze raadsvragen treft u hier aan.