De nieuwe lokale partij Communiceren Met Burgers haalt bij haar eerste verkiezingen bijna 20% van alle uitgebrachte stemmen en daarmee 4 raadszetels. Het eerste succes was binnen!

Vanuit het niets werden 4 zetels in de gemeenteraad van Stein veroverd.  Bij de daarop volgende coalitie- onderhandelingen werd CMB snel in een oppositierol gemanoeuvreerd. De kritische en stevige oppositie van CMB werd niet altijd in dank door de toenmalige coalitiepartijen afgenomen.  Desalniettemin slaagde CMB erin een prominente plaats te veroveren in de Steinse politiek. Veel burgers herkenden zich in  het gestage werken aan o.a. verbetering van de dienstverlening door de gemeente, de roep om grotere transparantie en het definitief oplossen van knelpunten, zoals Steinerbos e.d. Veel aandacht is door CMB besteed aan het op orde brengen van de financiële huishouding van de gemeente en de belastingen voor de burgers op een aanvaardbaar niveau te houden.

Eind 2008 kwam de toenmalige coalitie van CDA, DOS en PvdA in de problemen en in het begin van 2009 nam CMB haar bestuurlijke verantwoordelijkheid door een zogenaamde convenant af te sluiten, tot aan de verkiezingen van 2010, met DOS en PvdA. Mede om extra uitgaven aan bestuurskosten te voorkomen claimde CMB geen wethouderszetel in de nieuwe convenantcoalitie.

zetelverdeling 2006

zetelverdeling 2010

De verkiezingen op 3 maart 2010 leverden CMB een forse winst op en na DOS werd CMB de tweede grootste partij, met 5 zetels, in de gemeente Stein.

Het verkiezingsprogramma tijdens deze verkiezingen kunt u hier op onze site vinden:

Ons programma

 

In 2011 heeft er zich een splitsing binnen CMB voorgedaan waardoor CMB met een hechte kern vertegenwoordigd blijft in de gemeenteraad van Stein. Door het innemen van een plaats bij de oppositie kunnen de burgers van Stein blijven rekenen op een kritische en eerlijke kijk op stukken die raad passeren en van het belang zijn voor de toekomst van onze inwoners.

zetelverdeling 2012