Skip to main content

Kyle Hoeveler

Kyle Hoeveler

linkedin icon Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Paspoort

Gezin

Kyle is woonachtig in Elsloo.

Studie

Heeft hbo-rechten (LL.B.) gestudeerd aan Zuyd Hogeschool te Sittard en studeert thans Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Werk

Is werkzaam als jurist bij Van Dijk c.s. Advocaten te Maastricht.

Hobby's & nevenactiviteiten

Is actief als scheidsrechterscoördinator bij SV Haslou te Elsloo, scheidsrechter bij de KNVB en doet daarnaast graag aan hardlopen.

Raadslid
Woordvoerder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO)

Taakvelden:

 • Openbare orde & Veiligheid
 • Volkshuisvesting (senioren, middengroep & starters)
 • Rechtsbescherming en juridische zaken
 • Omgevingswet, Omgevingsvisie, Omgevingsplan
 • Ruimtelijke ordening
 • Binnenstedelijke vernieuwing
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Woonwagenzaken

Voorstelronde 

Kyle is met zijn 23-jarige leeftijd een van de jongste politici van CMB, maar met inmiddels 6 jaar politieke betrokkenheid niet onbekend in de lokale politiek van Stein. Sinds 2020 is hij afgestudeerd jurist aan de Zuyd Hogeschool te Sittard. Sindsdien is hij werkzaam in de Maastrichtse advocatuur en specialiseert hij zich tegelijkertijd in een master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarnaar hij zijn weg binnen de advocatuur verder vervolgd.

Daarnaast is Kyle in zijn vrije tijd scheidsrechter voor de KNVB. Ook is hij actief als scheidsrechters-coördinator bij voetbalvereniging SV Haslou te Elsloo. Verder zorgt hij er als penningmeester van een lokale carnavalsgroep voor dat de lokale carnavalscultuur van Elsloo, Meers en Beek verder wordt voortgezet.

Sinds 2016 is Kyle politiek actief voor CMB. Hij neemt deel aan de voorbereidende commissies op de vergaderingen van de gemeenteraad en voert namens CMB samen het woord op het gebied van het sociaal domein en volkshuisvesting & ruimtelijke ordening. Hij controleert het gemeentebestuur voornamelijk op thema’s zoals criminaliteitsbestrijding, straatoverlast, jeugdzorg, WMO, woningbouw en de gemeentelijke verordeningen.

In zijn dagelijks werk staat Kyle veelal burgers bij die procederen tegen de overheid. Vanuit dat perspectief stuit hij tegen allerlei problemen aan die de overheid in haar functioneren kent. Naar zijn mening controleren de zittende partijen het Steinse bestuur onvoldoende om de vinger op de plek te leggen waar het “het meest pijn doet”. Dit is een van de uitgangspunten waarom Kyle zijn politieke carrière voor CMB is gestart. Een gemeente kan pas functioneren wanneer zij open staat voor verschillende opvattingen, voortdurend reflecteert op haar eigen functioneren en haar mankementen in de uitvoering openlijk toegeeft, waardoor er naar gepaste oplossingen kan worden gekeken.

Politieke geluid

Kyle ambieert een raadszetel en neemt actief deel aan de verkiezingscampagne van CMB. In de komende jaren tracht hij het navolgende geluid in de politieke arena te vertolken:    

 • Draagvlak voor gemeentelijke projecten; waarbij eerst met de buurtbewoners wordt gesproken, alvorens de gemeente besluiten over Uw wijk neemt;
 • Een slagvaardiger beleid inzake jongerenhuisvesting en ouderenhuisvesting;
 • Krachtige ondersteuning voor sport en bewegingsactiviteiten voor zowel jongeren als senioren;
 • Optimale aandacht schenken voor een goed onderhouden openbare ruimte met in het bijzonder het groenonderhoud;
 • Een gerichtere inzetbaarheid en kwalitatieve verbetering van onze boa’s voor de dagelijks voorkomende ergernissen, zoals zwerfvuil en hondenuitwerpselen, alsmede ter bevordering van onze veiligheid;
 • Een toegankelijke en transparante communicatie over de mogelijkheden van tegenspraak op de gemeentelijke besluitvorming;
 • Ruimere openingstijden in de avonduren van onze gemeentelijke loketten

In de gemeentelijke politiek heeft Kyle een duidelijk doel; Stein moet zich als gemeente dienstbaar opstellen en luisteren naar haar inwoners. Daarnaast moet zij zorgen voor meer draagvlak in de politieke besluitvorming door onder meer op een transparante en open manier te communiceren. Zo staat de gemeente niet tegenover, maar naast haar inwoners.

Communiceren, actie ondernemen en oplossingsgericht afspraken nakomen, dat zijn volgens Kyle de sleutelwoorden voor de gemeente Stein!

Met passie, ambitie en gedrevenheid stelt Kyle zich daarom verkiesbaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Hebt u aandachtspunten c.q. verbeterpunten voor onze gemeente? Ervaart u problemen in uw wijk of er doen zich andere zaken voor waar u hulp bij nodig hebt? Aarzel dan niet en contacteer Kyle via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kyle Hoeveler, CMB Lijst 2 nummer 5.