Skip to main content

Algemeen

Bij iedere afweging van ons staat de leefbaarheid in Stein voorop. Dat is natuurlijk een term die alle zaken in een samenleving omvat, van onkruid, stoepen en wegen tot veiligheid, milieu en economische...

Lees verder

Communicatie en dienstverlening

Optimale resultaten behaal je via samenwerking en het daarbij behorende wederzijds respect. Samen met u, samen vanuit een gelijke basis met de andere volksvertegenwoordigers en het “gemeentehuis”....

Lees verder

Financiën en economie

We opteren voor een meer bedrijfsmatige financiële aanpak met cijfers binnen de gestelde normen. De Steinse zelfstandigheid mag op geen enkele wijze in het geding komen.We streven naar een zorgzame...

Lees verder

Wonen en openbare ruimte

We streven naar een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod. Aantrekkelijk, van jeugdig tot en met senior, via inbreiden, flexibiliteit van aanbod, soepelheid van regels en voorrang voor...

Lees verder

Verkeer en veiligheid

Ook in Stein neemt bij de burgers het gevoel van onveiligheid toe. Omdat die onveiligheidsgevoelens zich op meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid manifesteren, zal de lokale overheid, die...

Lees verder

Scholing en vorming

Kwalitatief sterk onderwijs in de kernen, veilig en op strategische plekken. Hierbij blijven we baas in eigen gemeente voor wat betreft de schoolgebouwen en ruimtelijke ordening. Benieuwd naar...

Lees verder

Lokale ondernemers

We staan voor ondersteuning, het verenigen van en voorrang voor onze partners, de lokale ondernemers. Benieuwd naar ons uitgebreide standpunt op dit thema? Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma...

Lees verder

Jeugd & senioren

Stein dient leeftijdsvriendelijk te zijn, we zijn allemaal onze toekomst. Via specifiek jongeren- en seniorenbeleid is er speciale aandacht voor onze jeugd en de steeds groter wordende groep senioren. Benieuwd...

Lees verder

Cultuur & verenigingen

Wij geloven in de onbegrensde mogelijkheden van ontmoeten, sporten, lachen, bewegen, (muzikaal) creëren in verenigingsverband. Mensen ontwikkelen zich, verbinden zich en krijgen kansen. Verenigingen...

Lees verder