Skip to main content

Motie CMB & PvdA inzake aanvullen evenementensubsidies gemeente Stein verworpen

Het nieuwe Steinse evenementenbeleid 2024-2028 is losgekoppeld van het nieuwe subsidiebeleid. Laatstgenoemde zal pas op z'n vroegst ingaan in 2026. 

Verenigingen en organisatoren van evenementen worden de laatste jaren steeds weer geconfronteerd met forse prijsstijgingen (o.a energie, beveiliging, huur- en materiaalkosten).

De gemeentebelasting wordt jaarlijks geïndexeerd. Subsidies zijn sinds 2019 niet meer geïndexeerd. Een nieuwe indexatie is pas in 2026 te verwachten. 

Verenigingen en organisatoren van evenementen moeten al jaren met hetzelfde budget de financiering rond krijgen. CMB en PvdA wensten (met steun van CDA) maatwerk in de hoogte van de subsidies voor 2025 als organisatoren door de hoge prijsstijgingen niet uit de kosten kunnen komen (en dus ook dienen af te gelasten). 

Het  College stond achter de wens van CMB, PvdA en CDA. Men is bereid om organisatoren actief aan te schrijven zodat bekend is dat zij zich altijd bij de gemeente Stein kunnen melden indien de begroting van het evenement niet sluitend is. 

DOS, Steins Belang en VVD achtten de motie jammer genoeg overbodig. Zij zijn van mening dat organisatoren de weg naar de gemeente vanzelf wel vinden. Actieve communicatie vanuit de gemeente Stein daarover zou niet nodig zijn. 

CMB roept hierdoor alle organisatoren en verenigingen van evenementen op om zich te melden bij de gemeente Stein indien er tekorten ontstaan in de begroting vanwege de hoge prijsstijgingen. Maatwerk is mogelijk, alleen de communicatie daarover blijft uit.