Skip to main content

Standpunt CMB inzake opheffen vliegenoverlast

Opheffen Vliegenoverlast ?Eerst zien en dan geloven.​Bekend is dat de opslag van verontreinigd huishoudelijk PVC afval voor veel vliegenoverlast zorgt . Overlast welke het woongenot van vele inwoners...

Lees verder

Informatiebijeenkomst vliegenoverlast

Dinsdag 5 juni a.s. om 18.30 uur bij het van der Valk Hotel, Mauritslaan 65 te Urmond, organiseren de gemeente Stein en de provincie Limburg een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden...

Lees verder

Aanvullende raadsvragen inzake vliegenoverlast

Restafval PVC op bedrijventerrein volledig in strijd met hinderwet en milieuwetgeving. CMB eiste met spoed passende maatregelen te nemen door het college van B&W te Stein Elsloo 17-11-2017Aan het...

Lees verder