Skip to main content

Aanvullend krediet uitbreiding SG Groenewald

Het College van B&W komt 3,4 miljoen euro tekort voor de uitbreiding van SG Groenewald. Daar waar aanvankelijk 7,7 miljoen euro door de Raad beschikbaar is gesteld, wordt dit budget ruimschoots...

Lees verder

Toekomst Jenaplanschool Elckerlyc Elsloo

CMB is positief gestemd over het feit dat de gemeente Stein een streep zet door het plan om van de Jenaplanschool Elckerlyc voor de komende 15 jaar een Magic Mix te maken. In plaats daarvan geeft de...

Lees verder

Raadsvragen verbouwing basisschool de Avonturijn

CMB stelt schriftelijke raadsvragen n.a.v. berichtgeving over wederom een aanvullend onderzoek naar de verbouwing van basisschool De Avonturijn in Berg aan de Maas. Wethouder Ummels heeft in juni 2019...

Lees verder

Basisschool de Poolster gaat definitief dicht

CMB heeft middels onderstaande brief haar teleurstelling aan de gemeenteraad en het college van B&W geuit inzake het sluiten van Basisschool “de Poolster” nabij het Maaslandcentrum Elsloo Geachte...

Lees verder

Toekomstplannen Jenaplanschool Elckerlyc

CMB roept het college van burgemeester & wethouders op zich te herbezinnen over de voorgenomen plannen met voormalig Jenaplanschool Elckerlyc. SCHRIFTELIJKE VRAGEN Aan de voorzitter van de gemeenteraad...

Lees verder

CMB in debat met wethouder Ummels

CMB in debat met wethouder Ummels over de toekomstige onderwijshuisvestiging van Berg aan de Maas & Urmond. Jack Meijers (CMB) in debat met de wethouder, waarin hij de wethouder oproept met ouders...

Lees verder

Herbestemming Elckerlyc Elsloo

CMB uit felle kritiek op de gemeentelijke communicatie rondom herbestemming Jenaplanschool Elckerlyc SCHRIFTELIJKE VRAGEN (EX ARTIKEL 155 1E LID GEMEENTEWET EN ARTIKEL 42 REGLEMENT VAN ORDE) Onderwerp:...

Lees verder

Meer in deze categorie