Voorstel CMB inzake ombuigingen Steinse begroting

A.s. donderdag behandelt de gemeenteraad de Steinse begroting. Er zijn een aantal noodzakelijke bezuinigingen geraamd. Wij zijn het daar deels mee eens maar vinden dat het Sociaal Domein, en dus de...

Lees verder

Begrotingsdebat 2020-2023

Afgelopen week vond de begrotingsbehandeling voor de periode 2020-2023 in de gemeenteraad plaats. CMB is van mening dat er een sluitende begroting voor ons ligt. We kunnen nog investeren en we hebben...

Lees verder

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein