Amendement CMB inzake RUD verworpen

CMB heeft in de raadsvergadering van 19 mei 2022 een amendement ingediend tegen het raadsvoorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen de begroting voor de RUD. De RUD voert in opdracht van een aantal...

Lees verder

Locaties laadpalen gemeente Stein

De gemeente Stein laat de komende vier jaar tientallen laadpalen plaatsen voor elektrische auto’s. Hierbij heeft de gemeente ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort zij graag de mening...

Lees verder

Wagenpark van Stein wordt toch elektrisch!

CMB is positief gestemd over het feit dat een eerder besluit van het college van burgemeester en wethouders is herzien en toekomstproof is gemaakt. Op aandringen van CMB krijgt Stein toch een elektrisch...

Lees verder

Inbreng CMB inzake klimaatadaptatie

Actueler kan het niet. Het klimaat verandert en de invloed van de mens hierop is gigantisch. De natuur wordt wispelturiger en de gevolgen daarvan hebben we afgelopen week ook in Zuid Limburg en omstreken...

Lees verder

Raadsvragen Regionale Energie Strategie (RES)

Raadsvragen regionale energie strategie Afgelopen week heeft CMB schriftelijke vragen gesteld over de positie van de gemeente Stein inzake de regionale energie strategie. Als gemeente draagt...

Lees verder

Lozing afvalwater Chemelot

CMB stelt schriftelijke raadsvragen ter zake de vervuiling door Chemelot ten laste van milieu en volksgezondheid. Het programma “de vuilnisman” heeft weer vele ogen geopend. CMB heeft grote vraagtekens...

Lees verder

Milieupark vanaf 11 mei weer geopend

Vanaf 11 mei is het milieupark aan de Stadhouderslaan in Stein weer geopend. U kunt er met alle afvalstromen terecht, behalve oud papier, PMD en grof tuinafval. Voor oud papier en PMD-afval kunt u...

Lees verder

Raadsvragen tijdelijke oplossing afval

CMB steunt de tijdelijke maatregelen die het college thans heeft genomen om ons PMD-afval, oud papier en grof tuinafval alsnog in de kernen van Stein, Urmond en Elsloo weg te brengen. CMB plaatst echter...

Lees verder

Tijdelijke oplossing afval

De gemeente Stein en RWM hebben een tijdelijke oplossing gecreëerd voor ons PMD-afval, oud papier en grof tuinafval. Het RWM zal in de periode van 20 april tot en met 15 mei a.s. eenmalig het oud papier...

Lees verder

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\