Skip to main content

Raadsvragen renovatie brug Urmond

Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het besluit genomen dat de brug over het Julianakanaal in Urmond wordt gerenoveerd. Rijkswaterstaat heeft op basis daarvan het proces...

Lees verder

Blauwe zone winkelcentrum Stein

Naar aanleiding van de door CMB gestelde raadsvragen 12 juni jl. zijn er aanvullende raadsvragen gesteld omtrent de beantwoording van het college over het instellen van een algehele blauwe...

Lees verder

Omleidingsroute aanleg fietspad Stein – Meers

Schriftelijke vragen (ex art. 155 1e lid Gemeentewet en art. 39 Reglement van Orde) Elsloo,  13 augustus 2019 Geacht college, Zoals bekend start de gemeente op 19-8-2019 met de aanleg van een...

Lees verder

Verkeersarrangement 2019

In de kernen Meers/Maasband, Urmond en Berg aan de Maas/Nattenhoven worden door de gemeente Stein op 1, 2 en 3 juli infoavonden gehouden over de knelpunten in de buurt op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Tijdens...

Lees verder

Raadsvragen blauwe zone winkelcentrum Stein

Naar aanleiding van een RIB en publicatie in de staatscourant hebben raadslid Willem Thewissen en burgerlid Nico Snackers raadsvragen gesteld over het instellen van een algehele blauwe zone voor winkelcentrum...

Lees verder

Reconstructie Stationsstraat Elsloo

CMB stelt raadsvragen n.a.v. verbazing bij omwonenden over de inrichting werkterrein weilandSCHRIFTELIJKE VRAGEN(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)Onderwerp: reconstructie...

Lees verder