Raadsvragen geluidsoverlast havengebied Stein

Naar aanleiding van verschillende signalen van buurtbewoners ter zake geluidsoverlast van het havengebied Stein heeft CMB onderstaande raadsvragen ingediend waarbij zij het college oproept om zich voor hen in te spannen zodat de overlast weer naar een acceptabel niveau kan worden teruggebracht. De raadsvragen leest u hier:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Aan het college van B en W te Stein,

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De Haven Stein B.V. (L’Ortye) beschikt over een aantal “bakken” waarin zand en grind zijn opgeslagen. Deze zijn gesitueerd pal tegenover het appartementencomplex Havenstraat 25 (16 woningen). Afgelopen zomer is de betreffende plek voor zand- en grind overslag flink uitgebreid. De bewoners van het appartementencomplex (en nabij gelegen woningen) hebben aangegeven dat de overslag werkzaamheden sinds dat moment voor onacceptabel veel geluidsoverlast zorgen. Dit als gevolg van shovels die van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat heen en weer rijden, met hun laadschoppen over de beton schuren en het aanverwante vrachtverkeer. Onze eerste vraag is of u bekend bent met het feit dat deze uitbreiding heeft plaatsgevonden en de overlast die hierdoor veroorzaakt wordt?

De uitbreiding van de zand- en grind “bakken” (en de werkzaamheden die daarmee verband houden) zal waarschijnlijk via een provinciaal vergunningentraject tot stand zijn gekomen.
Wij vragen ons af of u, in overleg met de Haven Stein B.V., ervoor kunt zorgen dat de overlast weer beperkt wordt tot het niveau van voor de zomer 2020? Diverse oplossingen zijn denkbaar. Geluidswerende maatregelen, situering van de activiteiten op een andere plek in de haven, verkleinen van de overslag enzovoort.

Wij vertrouwen erop dat door u een oplossing gevonden kan worden ten faveure van de bewoners van het appartementencomplex Havenstraat 25 en nabij gelegen woningen.

Met dank en vriendelijke groeten,

Namens de CMB fractie,

Willem Thewissen
raadslid

Foto ter illustratie © Thinkstock

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein