Raadsvragen verkeerssituatie rondom IKC de Triviant

CMB vraagt aandacht voor de verkeerssituatie nabij IKC de Triviant in Stein, met in het bijzonder de situatie tijdens de haal- en brengmomenten die gepaard gaan met extreme drukte en een onveilige verkeerssituatie.

  • CMB pleit voor frequenter BOA-toezicht;
  • Een nieuw drempelvlak op de kruising Kruisstraat - Halstraat;
  • Ledverlichting rondom het aldaar gesitueerde zebrapad;
  • Alsook een efficiëntere regeling voor de Kiss & Ride zone

Daarnaast pleit CMB voor een driegesprek tussen de gemeente Stein, IKC en de omwonenden teneinde de problematiek bespreekbaar te maken en te zoeken naar passende oplossingen.

De raadsvragen treft u hier aan.

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein