Skip to main content

Inbreng CMB inzake herstelplan Xonar

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het herstelplan Xonar behandeld. Xonar verkeert namelijk in zwaar weer en heeft een totaalbedrag van 8 miljoen nodig om het herstelplan te kunnen uitvoeren, anders dreigt zij failliet te gaan. 

 Voor de gemeente Stein, als deelnemende gemeente, komt dit uit op een eenmalige bijdrage van bijna 244.000 euro. Als CMB vinden we het belangrijk om de zorgcontinuïteit van onze jeugdigen veilig te stellen. Dit is de reden dat wij hebben ingestemd met dit herstelplan van Xonar.CMB blijft echter wel kritisch. Tijdens de behandeling zijn er vanuit de CMB-fractie vragen gesteld ten aanzien van  de oorzaken van de financiële problemen van Xonar en een eventueel voornemen tot fuseren. Daarnaast vraagt CMB zich af of wat de garantie is dat het bij een eenmalige bedrag blijft. Onze zorgen omtrent Xonar kunnen door het college helaas niet volledig weggenomen worden, wel is meer sturing zijdens de deelnemende gemeenten vereist en ook toegezegd. 

 Tot slot ervaart CMB onderhavig herstelplan als een voorstel voor de bühne. Immers, het Rijk dwingt gemeenten om de zorgcontinuïteit binnen de gemeente te waarborgen. Oftewel, tegenstemmen leidt ertoe dat het Rijk ingrijpt en dan alsnog de gemeente Stein ertoe dwingt haar financiële bijdrage te leveren. 

 De bijdrage van raadslid Ingrid van Es namens de CMB-fractie bekijkt u hieronder!