Skip to main content

Raadsvragen CMB inzake ouderen- en jongerenbeleid

CMB heeft al een tijd geen nieuwe ontwikkelingen vernomen over de status van het ouderenbeleid in de gemeente Stein. Specifiek gaat het over de inrichting van een adviesorgaan waarin de ouderen worden vertegenwoordigd. 

Ook zijn we benieuwd naar de stand van zaken van de 'kom èns activiteiten in het kader van het jeugdbeleid. Ook is het erg stil voor wat betreft de adviezen die onze Steinse Jongeren Adviesraad uitbrengt. CMB vraagt ook de aantallen van de adviezen daarover op en vraagt eveneens aan het college hoe zij stimuleert dat de SJAR gevraagd en ongevraagd advies blijft leveren over onderwerpen die de Steinse jongeren aangaat. 

De raadsvragen treft u hier aan.