Skip to main content

Raadsvragen inzake Gladheidsbestrijding Gemeente Stein

Afgelopen week heeft het ook in onze gemeente flink gesneeuwd. Opvallend was dat -- in tegenstelling tot onze naburige gemeenten -- in Stein zelfs 3 dagen na de sneeuwval een groot aantal hoofdroutes in de kernen niet sneeuwvrij waren en er evenmin gestrooid is.

Raadslid Chantal Meijers vraagt hier in bijgevoegde raadsvragen aandacht voor.

CMB hoopt naar de toekomst toe op verbetering van het preventief en reactief bestrijden van sneeuw en gladheid op de wegen in al onze kernen en verwacht dat het College van B&W deze sneeuwval gebruikt om te evalueren in hoeverre het gemeentelijk beleid goed is afgestemd op de daadwerkelijke uitvoering.