Inbreng CMB inzake bestemmingsplannen woningbouwlocaties Elsloo

Namens CMB heeft raadslid Kyle Hoeveler het woord gevoerd terzake de bestemmingsplannen voor de woningbouwlocaties Poolster, Elckerlyc en BTL, allen gelegen te Elsloo.

CMB is voorstander van inbreiding (plaatselijke gebouwen of bouwlocaties geschikt maken voor bewoning of bouw) in plaats van uitbreiding (waarbij bestaande landbouw- of natuur gebieden opgeofferd worden voor huizenbouw).

Daarnaast onderschrijven wij het belang van het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van bestemmingsplannen. CMB onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de rechtsbescherming van inwoners bij de bestemmingsplanprocedures te verbeteren en komt later met een plan richting de Raad.

Tot slot vraagt CMB aandacht voor de omgang met leegstand in verhouding tot vandalisme en ongedierte (kijkend naar de Poolster).

De inbreng bekijkt u hieronder.

┬ę cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein