Skip to main content

Ontwikkelingen aanleg natuurgrasvelden SV Haslou (en eerder al bij RKSV De Ster)

“Is het beleid of is er over nagedacht?”

Met verbazing bekijkt CMB de ontwikkelingen ten aanzien van de velden op Sportpark Mergelakker. Door gemeentelijk beleid gaat een bruisende voetbalclub als Haslou met honderden leden van twee beschikbare kunstgrasvelden naar één kunstgrasveld voor 25 jeugd- en seniorenteams. Het aangelegde natuurgrasveld voldoet niet en het tweede natuurgrasveld is door een laakbare  uitvoering tot september 2023 niet beschikbaar. Daarbij is het nog de vraag of het opgeleverde resultaat wél zal leiden tot een bruikbaar speelveld.

Deze gang van zaken wordt ernstig betreurd door (in ieder geval) de leden van de sportclub. Daarnaast kost het de Steinse belastingbetaler veel meer geld dan noodzakelijk.

CMB heeft gewaarschuwd voor het scenario dat zich thans voordoet. Natuurgrasvelden waren in 2020 en zijn anno 2023 niet de oplossing. Ze voorzien niet in de behoefte van bruisende clubs als SV Haslou en RKSV de Ster. Ook is het als gevolg van de klimaatverandering altijd wel of te droog of te nat om het gebruik hoofdzakelijk op natuurgrasvelden te baseren.

Hieronder treft u een bijdrage uit 2020 aan waarin fractievoorzitter Willem Thewissen de aanleg van kunstgras nogmaals namens CMB bepleit. Hij gaf aan dat het voorgeschotelde kostenplaatje onjuist was en dat kunstgras financieel passend was en noodzakelijk voor beide grote clubs. Dat werd ontkend. Het besluit dat ten grondslag ligt aan de huidige rampzalige situatie bij Haslou en aan de nog steeds “passen en meten” situatie bij De Ster werd genomen door de geregisseerde meerderheid. Alleen CMB bleef voorstander van 2 kunstgrasvelden voor beide clubs.
Enkele weken later al moest men met de billen bloot. Onder het mom van “de kunstgrasmarkt is ingestort” verklaarde de gemeente dat een kunstgrasveld inderdaad tonnen goedkoper was.

Gelukkig lijken nu 2 ½ jaar later ook andere raadsfracties tot bezinning te komen en hun zorgen te uiten over de ontstane impasse. CMB blijft hopen op een passende en duurzame oplossing voor de sportclubs en blijft pleiten voor 2 kunstgrasvelden bij beide clubs.

Continuïteit bij beide clubs is voor CMB zeer belangrijk en dat belang gaat verder dan alleen het voetbalspel.