Skip to main content

Raadsvragen inzake onderzoek voetbalvelden RKSV De Ster & SV Haslou

Het college van Burgemeester & Wethouders gaat onderzoek doen naar de aanleg van de voetbalvelden bij de accommodaties ’t Hetjen (RKSV De Ster) en 't Mergelakker (Haslou). Specifiek wordt de vertraging in de aanleg van de velden, de financiële uitgaven en de communicatie met de verenigingen onder de loep genomen.

Inmiddels heeft het College daarover een plan van aanpak opgeleverd. Opvallend is dat het College al direct tot uitvoering van het onderzoek is gegaan zonder de gemeenteraad bij het onderzoek te betrekken. 

Raadslid Kyle Hoeveler verzoekt het College namens CMB om die uitvoering verder on hold te zetten zodat het plan eerst in de Raad kan worden besproken. Aan de inhoud van het plan schort namelijk het een en ander. Zo is naar onze opvatting de onderzoeksvraag onvoldoende concreet en missen een aantal cruciale vragen om voldoende lessen te kunnen trekken uit alle miserie die zich heeft voorgedaan bij de aanleg van de voetbalvelden. 

Ook wordt door de eigen organisatie onderzoek gedaan naar (onder andere) de eigen organisatie. De Gemeentewet verbiedt dit niet, maar andere gemeenten (waaronder Sittard-Geleen) kiezen er bewust voor om het onderzoek extern te laten uitvoeren. Dat heeft ook de voorkeur van CMB. 

De raadsvragen treft u hier aan.