Skip to main content

Inbreng CMB inzake Rapport Rekenkamercommissie Accommodatiebeleid gemeente Stein

Helaas, het college van Burgemeester en Wethouders en de meerderheid van de gemeenteraad wensen de adviezen van de rekenkamer ten aanzien van het accommodatiebeleid niet te volgen.

In onze ogen is een visie, doel en strategie vanuit de gemeente ten aanzien van het accommodatiegebruik een middel om succesvol om te gaan met onze accommodaties en pijnlijke situaties te voorkomen.

Daarbij is de rekenkamer een belangrijk middel om de raad te helpen om ingewikkelde zaken te overzien. Hun adviezen moeten zeer serieus genomen worden.

De inbreng van onze fractievoorzitter Willem Thewissen namens CMB ziet u hieronder!