Skip to main content

Raadsvragen asbestsituatie oud hoofdkantoor MacIntosh Stein

Raadsvragen asbestsituatie oud hoofdkantoor MacIntosh Stein

Naar aanleiding van de asbestsituatie van het “oude hoofdkantoor MacIntosh” heeft CMB raadsvragen aan het college van B&W gesteld.

CMB wilt dat het college de helpende hand biedt om de acute misère van de in het gebouw gevestigde ondernemers op te lossen.

CMB neemt aan dat het opknappen van het gebouw voor de periode van 1 jaar erg kostbaar wordt. Daarom doen we een voorstel om de toekomstige opvang van Oekraïense medemensen anders op te lossen.

De raadsvragen treft u hier aan.