Skip to main content

Raadsvragen sanitaire ruimten RKSV De Ster

In het najaar van 2021 bereikten ons als CMB signalen dat de uitbreiding van de sanitaire ruimten bij RKSV de Ster niet voor het beschikbaar gestelde budget gerealiseerd zou kunnen worden.

Bij navraag tijdens de begrotingsvergadering kregen we als reactie van de portefeuillehouder dat bij hen hierover geen enkel signaal was binnengekomen.

Nu toch blijkt dat er wel degelijk problemen zijn met deze uitbreiding hebben we als CMB schriftelijke vragen hierover gesteld. Deze treft u hier aan.