Coalitie zonder CMB?

Coalitie zonder CMB?

Het is ons ideaal om in de Steinse gemeenteraad samen te werken op een zo democratisch mogelijke wijze. Dat kan prima op basis van een gezamenlijk akkoord tussen alle fracties en de 19 door u gekozen raadsleden, een raadsbrede coalitie. Alleen op die manier telt iedere stem!
De meerderheid (coalitie) en de minderheid (oppositie) ontstaan dan per onderwerp op natuurlijke wijze. Het spel is niet geregisseerd en staat voor democratie in optima forma. Daar kan het in onze ogen nooit te vroeg voor zijn.

Nu is door (DOS) de partij, die de formatie mocht doen, toch gekozen voor de klassieke vorm. Een coalitie die vaststaat voor een bepaalde periode van normaliter 4 jaar. Wij hadden daar in een overgangsperiode graag aan meegewerkt. Daarbij moet natuurlijk wel te allen tijde de wens van de kiezer gevolgd worden. Dat betekent een qua verhoudingen evenwichtige coalitie met in ieder geval DOS en CMB. Partijen die beiden het vertrouwen van de kiezer hebben gekregen met respectievelijk 37,5% en 32% van de stemmen. Nu is helaas gekozen voor het vasthouden van de oude situatie (DOS-VVD-SB), met in totaal 53,5% van de stemmen. Dit betekent dat de verkiezingsuitslag eigenlijk slechts ter kennisgeving wordt aangenomen. De stem van de kiezer wordt geen recht aan gedaan en het evenwicht is ver te zoeken.

Vanuit de oppositie, die in de nieuwe raad gek genoeg beduidend meer stemmers zal vertegenwoordigen dan de coalitie, zal CMB weer constructief kritisch voor het belang van onze gemeente strijden. Uw stem zal ten volle vertegenwoordigd worden. Daar staan we voor!  

-Wordt vervolgd-
 

┬ę cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein