Skip to main content

Raadsvragen inzake gedragscodes en uitvoering doelmatigheidsonderzoek

CMB heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar een aantal verplichtingen die de Gemeentewet voorschrijft, waaronder het hebben van een door de gemeenteraad vastgestelde gedragscode voor het gemeentebestuur. Sinds 2002 een wettelijke verplichting voor gemeentebesturen in Nederland. CMB komt tot de conclusie dat de gemeente Stein deze codes niet heeft. Raadslid Kyle Hoeveler vraagt daar in bijgevoegde raadsvragen aandacht voor.

Daarnaast dient het gemeentebestuur onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, leefbaarheid, openbaar vervoer en huisvesting. Dit is van groot belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Met deze onderzoeken wordt beoogd de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten, en daardoor doelmatiger en doeltreffender te werken en de publieke verantwoording daarover te versterken.

Op dit moment is niet helder op welke wijze het gemeentebestuur aan deze verplichting voldoet, ook daarover stellen wij de nodige raadsvragen. Deze treft u hier aan.

Meer in deze categorie