Skip to main content

Eindexamenkandidaten succes!

In het voorgezet onderwijs starten vanaf morgen wederom de jaarlijkse landelijke eindexamens. CMB wenst alle eindexamenkandidaten, met in het bijzonder de kandidaten van SG Groenewald te Stein, veel succes toe met de af te leggen examens!

Meer in deze categorie