Inbreng CMB algemene beschouwingen 2020

De laatste jaren heeft CMB het Steinse gemeentebestuur gewaarschuwd voor een naderende penibele financiële situatie. De tering moest naar de nering gezet worden. Dat vond geen gehoor maar begin dit jaar werden de lampen rood. Een begroot miljoenenverlies van 1,5 miljoen tot 2,4 miljoen over de jaren 2020 tot en met 2024.

De kosten Sociaal Domein, waar veel gemeenten mee kampen, spelen ook in Stein een rol. Maar dat is zeker niet dé of de enige reden. Een belangrijk facet is ook het overige Steinse uitgaven- en inkomstenpatroon. Zo drukken de grote investeringen (o.a. in het wegennet) zwaar op de kosten. Een hals over kop bezuinigingsoperatie voor begrotingsevenwicht is nu het logische gevolg.

Uiteindelijk werd in het gepresenteerde voorstel om evenwicht te verkrijgen, 60% van de gewenste resultaten gekort in het Sociaal Domein. Vooral de sociaal zwakkeren zijn daarbij de dupe.

CMB heeft een alternatief bezuinigingsplan geopperd waarbij “slechts” 45% van de bezuinigingen uit het Sociaal Domein werden gehaald. Helaas was er, behalve PvdA, geen enkele handreiking van de andere partijen. Ook geen consensus op gedeelten van het plan.

Het stoort daarbij met name dat de vergoeding van 30.000 euro studiekosten, die het college zich zelf toebedeelde, ondanks alle andere bezuinigingen, toch werd goedgekeurd. Daar waar voorbeeldgedrag toch echt nodig is!!!

Onze inbreng in de raad bekijkt u hier:

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein