Raadsvragen schrapping Colorverbod APV

Raadsvragen schrapping Colorverbod APV

Raadslid Kyle Hoeveler heeft namens CMB raadsvragen ingediend naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad over het 'colorverbod'. Dit betreft het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van verboden motorclubs, ook wel Outlaw Motorcycle Gangs genoemd (OMG’s). 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een soortgelijke bepaling in de gemeente Haarlem niet mag worden toegepast wegens strijd met het grondrecht om gedachten en gevoelens te openbaren (en te verspreiden). Uitsluitend de Rijksoverheid is bevoegd om soortgelijke beperkingen bij wet in formele zin aan te brengen, aldus de Hoge Raad. Het colorverbod is dan ook buiten toepassing verklaard en dient uit de APV te worden geschrapt. 

De uitspraak biedt echter ook mogelijkheden om het colorverbod in bepaalde situaties alsnog te handhaven. Daar waar het verbod is toegestaan, dient het volgens CMB in de APV gehandhaafd te blijven. Vanuit het oogpunt van rechtsstatelijkheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming dient echter voorop te staan dat iedereen zich aan de wet dient te houden, ook de overheid. Daarom dient het algemeen verbod ook uit de APV van Stein te worden geschrapt. 

De raadsvragen treft u hier  aan.

 

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein