Skip to main content

Integrale veiligheid Westelijke Mijnstreek

Afgelopen week stond de kadernota integrale veiligheid westelijke mijnstreek 2023 - 2026 op de agenda.

CMB ging daarin onder meer in op het hedendaagse veiligheidsbeeld, waarbij als rode draad dient te gelden dat gemeenten in Zuid-Limburg landelijk gezien het grootste risico lopen om in de greep van de georganiseerde misdaad te komen.

Deze conclusie wordt tevens bevestigd door de recent door het RTL Nieuws gepubliceerde onderwereldkaart met daarin de gemeente Heerlen landelijk onbetwist op nummer 1.

Verder stonden er nog drie Limburgse gemeenten in de top 10 waaronder onze buurgemeente Sittard - Geleen.

CMB pleit voor een stevigere lobby richting Den Haag voor meer politiecapaciteit in het zuiden. Ook dient er meer te gebeuren aan de preventieve kant om criminele ondermijning te voorkomen.

De motie over verplaatsing van het aanlooppunt politie naar het winkelcentrum Stein is uiteindelijk niet ingediend, daar de burgemeester de (on)mogelijkheden daarover voor onze fractie heeft verkend en onderbouwd heeft toegelicht in de Raad.

Wel is er door CMB nogmaals aandacht gevraagd voor de zorgelijke situatie aldaar gezien de signalen van winkeliers en omwonenden. Dat heeft ertoe geleid dat er een hogere prioriteit wordt toegekend aan het winkelcentrum Stein met meer inzet van regionale politie en BOA's.

De inbreng van raadslid Kyle Hoeveler namens de CMB-fractie ziet u hier.

 

Meer in deze categorie