Skip to main content

Raadsvragen CMB inzake auto inbraken & diefstallen in Stein

Afgelopen zondag stelde fractievoorzitter Willem Thewissen schriftelijke raadsvragen aan onze burgemeester naar aanleiding van een reeks aantal autodiefstallen die gepleegd zijn in de afgelopen 2 weken in de kernen Elsloo en Stein.

Stein is als grensgemeente kwetsbaar voor dit soort criminaliteit. Het doet afbreuk aan het woon- en leefgenot van onze inwoners en het algemene veiligheidsgevoel voor de gemeente Stein.

Redenen voor CMB om te pleiten voor meer prioriteit vanuit de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) voor deze vorm van criminaliteit. Dit door in ieder geval frequentere patrouilles. De pakkans moet wat CMB betreft aanzienlijk worden verhoogd om deze golf de kop in te drukken.

De raadsvragen treft u hier aan.

Meer in deze categorie