Skip to main content

Aanvullend krediet uitbreiding SG Groenewald

Het College van B&W komt 3,4 miljoen euro tekort voor de uitbreiding van SG Groenewald. Daar waar aanvankelijk 7,7 miljoen euro door de Raad beschikbaar is gesteld, wordt dit budget ruimschoots overschreden en kost de uitbreiding inmiddels 11,1 miljoen euro. De reden daarvoor is gelegen in stijgende loon- en bouwkosten.

De Raad heeft het extra krediet bij meerderheid van stemmen beschikbaar gesteld. CMB heeft uit onvrede niet meegestemd. De gemeenteraad van Stein laat zich namelijk voor de tweede keer in korte tijd tegen de muur zetten in verband met plotselinge tekorten in de onderwijshuisvesting en is niet bereid om de checks and balances aan te scherpen ten aanzien van de controlerende taak die de Raad heeft.

In 2022 heeft het College circa 1,5 miljoen extra gevraagd in verband met de verbouwing van Kindcentrum de Avonturijn in Berg aan de Maas. Reden daarvoor was (ook) gelegen in stijgende loon- en bouwkosten (en corona). Een oorzaak die toen te begrijpen was, anno 2023 niet meer.

CMB is uiterst kritisch op het proces, zoals doorlopen door wethouder Ummels. Bij vaststelling van de begroting in november 2023 koos hij ervoor om het dossier Groenewald niet te bespreken, terwijl de overschrijding toentertijd bij hem bekend was. Ook heeft hij de gehele Raad tussentijds niet geïnformeerd over de overschrijdingen, waardoor de Raad niet in positie is gesteld om tijdig bij te sturen en daardoor niets meer te kiezen heeft. Het welbekende 'slikken of stikken verhaal' waarbij Groenewald dreigt in de kou te worden gezet.

CMB vreest -- na deze 2 financiële miskleunen -- dat ook het volgende project (verbouwing van de Maaskei in Urmond) in de papieren gaat lopen. CMB blijft zich daarom kritisch opstellen tegenover de wijze waarop met Steins belastinggeld wordt omgegaan. Ons (inmiddels voormalig) raadslid Joyce Römers heeft daarover de volgende bijdrage in de Raad geleverd.

Meer in deze categorie