Skip to main content

Raadsvragen uitbreiding Groenewald aanvullend krediet

De kosten (materialen, arbeid etc.) stegen hard de laatste tijd. CMB heeft herhaaldelijk gevraagd om de bedragen die de gemeente hanteert, in bijvoorbeeld een investeringsplanning, te herzien zodat tijdig en deugdelijk geanticipeerd kan worden op (aanzienlijke) tegenvallers.

Forse kostenstijgingen komen dan tijdig aan het licht en de gemeenteraad komt dan niet ter elfder ure met de rug tegen de muur te staan. De meerkosten van de uitbreiding van Groenewald, ruim 3,3 miljoen meer op een oorspronkelijk budget van 5,2 miljoen euro, zijn een volgend pijnlijk voorbeeld.

Men heeft nagelaten deze post tijdig te herzien of ook maar te vermelden in de begrotingsbehandeling van een kleine maand geleden. De raad staat wederom met de rug tegen de muur. Dit nog aangewakkerd door de uitspraken van wethouder Ummels in Dagblad de Limburger van afgelopen week, waarin hij vooruitlopende op de behandeling in de Raad stelt dat uit oogpunt van betrouwbaar bestuur het niet correct zou zijn om als Gemeenteraad een streep door het project te zetten.

Op basis daarvan stelt CMB bijgevoegde raadsvragen aan het College van Burgemeester & Wethouders.

 

 

Meer in deze categorie