Skip to main content

Toekomst Jenaplanschool Elckerlyc Elsloo

CMB is positief gestemd over het feit dat de gemeente Stein een streep zet door het plan om van de Jenaplanschool Elckerlyc voor de komende 15 jaar een Magic Mix te maken.

In plaats daarvan geeft de gemeente gehoor aan het voorstel in de petitie van de buurt om aldaar levensloopbestendige woonunits voor ouderen te realiseren, zodat woningen binnen onze kern ook voor jeugdigen vrij kunnen komen.

CMB juicht deze vorm van burgerparticipatie zoveel mogelijk toe. Door als overheid samen met de buurt op te trekken bereikt men immers veel meer!

Zie ook: https://cmbstein.nl/nieuws/onderwijs/toekomstplannen-jenaplanschool-elckerlyc 

Meer in deze categorie