Skip to main content

Debat benoeming wethouders gemeente Stein

Afgelopen week heeft fractievoorzitter Willem Thewissen namens CMB het debat gevoerd terzake de benoemingen van de wethouders in het college van DOS, Steins Belang en VVD. In Stein heeft men 5 wethouders nodig om te kunnen besturen, een aantal dat men provinciaal uitsluitend terugziet bij grote centrumgemeenten als Heerlen en Roermond. 

CMB constateert dat de gemeentepolitiek op ouderwetse regelgeving gedijt. Regelgeving die, gek genoeg, de democratie ondermijnt en tot behoorlijke misstanden leidt. Ongestraft kan, bijvoorbeeld in Stein, ruim 46% van de stemmen in de oppositie  terecht komen. Doordat het dualisme een wassen neus is, worden de kiezers van de oppositie benadeeld en krijgen ook de kiezers van de coalitie geen afgewogen besluiten.   Gemeentelijk wordt “onze democratie” afgekalfd. De kiezers laten dit duidelijk zien in hun steeds lagere opkomst naar de stembus en daar moeten we wat mee. Als straks minder dan 50% gaat stemmen, hebben politici in Stein geen recht van spreken meer.  Het vertrouwen in de politiek moet terug en dat bewerkstelligt de gemeenteraad alleen door terug te gaan naar haar belangrijkste kerntaak; het controleren van het bestuur binnen de kaders die zij zélf heeft gesteld en het vertegenwoordigen van de Steinse kiezer. 

Gegoochel om tot coalities te komen, college benoemingen (zonder kwalitatieve toets, aangenomen zonder CV en motivatie richting de Raad) die leidend zijn bij formatie. Meerdere petten zoals formateurs die tegelijkertijd partijleider, demissionaire wethouder, beoogd nieuwe wethouder en raadslid zijn. Allemaal zaken die gewijzigd moeten worden. Hopelijk kan zo een zaadje ter verbetering geplant worden. Dit om het vertrouwen van de kiezer in de Steinse politiek terug te winnen. 

De verdere inbreng van CMB bekijkt u hieronder

 

Meer in deze categorie