Skip to main content

Inbreng CMB inzake bestuursakkoord gemeente Stein

De coalitie heeft afgelopen week het bestuursakkoord aan de raad gepresenteerd op basis waarvan het college de komende bestuursperiode gaat besturen. CMB neemt dit akkoord voor kennisgeving aan. Relevante zaken uit ons CMB programma zijn overgenomen. Dat is een kleine stap in de goede richting. We werken namelijk in het algemeen belang, het belang van iedereen.

CMB zal de komende bestuursperiode constructief kritisch zijn op het gevoerde en nog te voeren beleid en zal voorstellen blijven doen tot het terugbrengen van het democratisch beginsel in Stein.

 

Meer in deze categorie