Skip to main content

Algemene Beschouwingen CMB 2023 Deel 2

In de begrotingsbehandeling voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn door CMB meerdere zaken aangehaald. We vragen ons onder andere af waarom de lokale heffingen weer omhoog gaan terwijl we miljoenen overhouden de komende jaren.

Verder plaatsen we grote kanttekeningen bij de bedragen die bij de geplande investeringen horen. Veel hiervan staat al meerdere jaren onveranderd op de planning. De kosten voor o.a. materiaal en arbeid zijn echter de laatste 2 a 3 jaar met tientallen procenten gestegen. De betreffende bedragen hebben dus geen actualiteitswaarde meer en dienen herzien te worden in plaats van op het laatste moment te bekijken of realisatie wel of niet mogelijk is.

Daarnaast worden de aan externe inhuur gespendeerde bedragen niet structureel inzichtelijk gemaakt. Deze zaken hebben er voor CMB toe geleid een motie van treurnis in te dienen.

Meer in deze categorie