Skip to main content

Lozing afvalwater Chemelot

CMB stelt schriftelijke raadsvragen ter zake de vervuiling door Chemelot ten laste van milieu en volksgezondheid.

Het programma “de vuilnisman” heeft weer vele ogen geopend. CMB heeft grote vraagtekens bij de lozingen van afvalwater in de Maas en de Ur. CMB wil zicht op de stoffen die worden geloosd. Welke actuele regelingen daaronder liggen en op welke wijze de controle daarop wordt uitgeoefend. De raadsvragen ziet u hieronder.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

Betreft: vervuiling door Chemelot ten laste van milieu en volksgezondheid

T.a.v.: Het college van Burgemeester en Wethouders,

Geacht college,

Recent zijn we via het programma “De Vuilnisman” nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. De ouderwetse fabriekspijp die smerig spul in het water loost bestaat nog steeds. Circulaire economie of niet, ook chemische bedrijven moeten van hun rommel af. In Limburg is de vervuiling van de Maas soms zo erg, dat het waterbedrijf de winning van drinkwater geregeld moet stilleggen.

Dan gaat het plaatselijk met name om de afvoer van IAZI. Gezuiverd afvalwater, lees chemisch verontreinigd water, wordt tussen de Maasband en Urmond via een leiding door Steins grondgebied, in de Maas geloosd. Niemand weet blijkbaar hoe milieu verontreinigend en hoe schadelijk het is. Niemand geeft aan hoe dit aangepakt, verbeterd, maar liefst voorkomen kan worden. Weet u welke stoffen er geloosd worden in dit verband? Wordt er op een of andere manier toegezien of hetgeen geloosd wordt conform de vergunningen is? Wie controleert hierin?

Toch niet de vervuiler, of toch?

Chemelot kreeg onlangs nog nieuwe toestemming om duizenden liters chemicaliën te lozen in de Ur, een beek die uiteindelijk uitkomt op de Maas. Waarom mag dat? Wie bepaalt eigenlijk of dat al dan niet mag?

Wij zijn ons ervan bewust dat een en ander geregeld wordt in “overstijgende vergunningen” die op zijn minst op provinciaal niveau liggen terwijl Stein er, op zijn hoogst, een hele kleine stem in heeft. Maar dan nog, het bedoelde lozen geschiedt op en onder Steins grondgebied. De wereld moet langer mee dan vandaag en als het even kan in betere omstandigheden. Daar probeert de mensheid op allerlei (kleine) manieren aan te werken. Maar met deze afvalproblematiek is het milieu en onze volksgezondheid gigantisch in het geding. Wij moeten daar zeer kritisch in zijn. Onze slotvraag is dan ook “Wat kunnen we als gemeente Stein doen om dit te verbeteren?”

We zien uw antwoord in afwachting tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie CMB

Willem Thewissen

Meer in deze categorie