Skip to main content

Raadsvragen inzake gedeeltelijk ontgrinden Graetheide gebied

CMB en DOS stellen in samenwerking raadsvragen over berichtgeving omtrent de voorgenomen gedeeltelijk ontgrinden van het Graetheide gebied. Dit gebied grenst aan het grondgebied van de gemeente Stein en de plannen hebben daardoor invloed op omwonenden in Nattenhoven, Steins natuurgebied en op het Steinse wegennet i.v.m. de nodige extra verkeersdrukte.

CMB en DOS stellen naar aanleiding van de plannen raadsvragen over de wijze waarop communicatie heeft plaatsgevonden, de gevolgen voor de leefbaarheid voor de kern Nattenhoven, bescherming van het natuurgebied en de wijze waarop de gemeente Stein zich in de besluitvorming over het ontgrinden gaat mengen

Deze raadsvragen zijn mede gesteld namens CMB door raadslid Joyce Römers en de raadsleden uit Berg aan de Maas/Nattenhoven van DOS. Daar ging een constructief overleg met inwoners en het DOP Berg-Nattenhoven aan vooraf.

De raadsvragen treft u bijgevoegd aan

Meer in deze categorie