Skip to main content

Raadsvragen ondergrondse afvalcontainers Drossaert de Sauvetstraat Elsloo

Fractie CMB stelt raadsvragen over de weggehaalde afvalcontainers bij de Drossaert de Sauvetstraat in Elsloo. Graag wil de fractie weten of er alternatieven onderzocht worden in de kern Elsloo, daar de locaties die nu nog over zijn naar onze mening erg weinig zijn voor de gehele kern Elsloo. De raadsvragen van raadslid Ingrid van Es en burgerraadslid Leon Fredrix treft u hier aan.

Meer in deze categorie