Skip to main content

Raads- en provinciale vragen inzake Geuroverlast omgeving industriecomplex Chemelot & Recyclingsbedrijf CeDo

De lokale gemeentefracties SPA, Stadspartij (gemeente Sittard – Geleen), CMB (gemeente Stein) en provinciale fractie Lokaal – Limburg zoeken de samenwerking op en dienen vandaag schriftelijke vragen in bij de Colleges van B&W te Sittard – Geleen en Stein alsook het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg over de langdurige geuroverlast omgeving industriecomplex Chemelot en Recyclingsbedrijf CeDo.

Al geruime tijd ontvangen wij via onze inwoners en ondernemers uit de gemeenten Sittard – Geleen, woonwijken Krawinkel en Geleen-Zuid, gemeente Stein, Business park en kern Elsloo, alsmede de gemeente Beek, kernen Beek en Neerbeek, signalen van geuroverlast. Deze geuroverlast zou bestaan uit een ondragelijke braak- en/of chemische lucht.

Als fracties delen wij de zorgen over de luchtkwaliteit en klachten over de (ernstige) geurhinder. Het tast het milieu en het leef- en woongenot van onze inwoners aan. Bovendien beïnvloedt de geurhinder de aantrekkelijkheid van ons vestigingsklimaat voor bedrijven in negatieve zin.

Geuroverlast stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeenten Sittard – Geleen, Beek, Stein en de Provincie Limburg hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de leefbaarheid voor onze inwoners te waarborgen. De samenwerkende fracties roepen daartoe hierdoor uitdrukkelijk op en verzoeken de Colleges met spoed de nodige stappen te zetten naar een structurele oplossing voor de geurproblematiek in de omgeving van industriecomplex Chemelot & Recyclingsbedrijf CeDo.

Raadsleden Willem Thewissen, Kyle Hoeveler en Chantal Meijers hebben namens CMB de schriftelijke vragen ingediend bij het College in Stein. Wij zijn trots op het feit dat politieke partijen in de regio de krachten bundelen om te bewerkstelligen dat er sneller aan de zijde van de besturen concrete stappen worden gezet in de richting van een structurele oplossing voor de geuroverlast. 

De schriftelijke vragen leest u hier

Update 13 mei 2024: de beantwoording van de schriftelijke vragen leest u hier.

Meer in deze categorie