Skip to main content

Afvalverwerking tijdens de coronacrisis

CMB heeft vanavond raadsvragen ingediend over de ontwikkelingen binnen ons afvalverwerkingsproces tijdens de coronacrisis.

CMB is voorstander van de maatregelen die de verspreiding van het COVID-19 virus tegengaan, maar roept het college op om onze inwoners te informeren over alle beschikbare alternatieven in de regio waar het afval zelf weggebracht kan worden. Ook willen wij dat het college de verdriedubbeling van het aantal dumpingen van afval binnen onze gemeente aanpakt.

Geacht college,

In opgemelde aangelegenheid richten ondergetekenden zich thans tot u inzake het volgende:

Vooraleer in te gaan op onderhavige kwestie met betrekking tot de afvalverwerking tijdens de coronacrisis en de gevolgen daaromtrent, willen wij opmerken dat de noodzakelijke maatregelen die uw college neemt, teneinde de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, volledig door CMB worden gesteund. CMB tracht dan ook constructief mee te denken aan de te bereiken doelstelling, te weten: verspreiding van het virus zoveel als mogelijk tegen te gaan, in samenhang met het beperken van de mogelijkheden voor onze inwoners om hun afval op legale wijze weg te brengen. Vandaar de navolgende raadsvragen;

Milieupark Stein

Sedert d.d. 21 maart jl. is het milieupark in Stein gesloten. D.d. 26 maart jl. heeft ook Born haar milieupark gesloten. De gemeente Sittard-Geleen houdt haar milieuparken daarentegen open. CMB heeft signalen uit de omgeving opgevangen dat burgers uit onze regio voortaan naar de milieuparken in Sittard-Geleen gaan. Dientengevolge kampen deze milieuparken met grote drukte die gepaard gaat met wachttijden van +/- 1 uur alvorens men het milieupark op kan.

 1. Wordt het beoogde doel, verspreiding van het virus tegengaan, behaald als men hun afval in groten getale in Sittard-Geleen gaat wegbrengen?
 2. Welke alternatieven zijn er door uw college overwogen m.b.t. de toegankelijkheid van ons eigen milieupark alvorens ertoe werd besloten om het milieupark tot nader order volledig te doen sluiten?
 3. In het persbericht van “Dagblad de Limburger” d.d. 20 maart jl. stond dat de medewerkers van het milieupark in Stein kampten met agressieve bezoekers. Heeft dit signaal meegespeeld in het sluiten van het milieupark? Is er daarnaast overwogen om buitengewone opsporingsbeambte tijdelijk op het park te stationeren teneinde te coördineren dat bezoekers de maatregelen in acht nemen en geen agressieve toon jegens het personeel aannemen?

Communicatie richting onze inwoners

Wij hebben kennisgenomen van uw informatiebericht d.d. 3 april jl. aangaande een overzicht omtrent de maatregelen die uw college samen met het afvalinzamelaar RWM heeft genomen. Eveneens hebben wij kennisgenomen van de berichtgeving van het RWM d.d. 27 maart jl. waarin zij aangaf dat ondanks de berichtgeving in haar eigen app tot nader order geen oud papier wordt opgehaald.

 1. Sinds wanneer is uw college bekend met het besluit van RWM dat er tot nader order geen oud papier meer wordt opgehaald?
 2. Wanneer en via welke kanalen heeft uw college onze inwoners geïnformeerd over dit besluit van het RWM?
 3. Welke alternatieven hebben onze inwoners om zelf hun eigen afval, waaronder oud papier, weg te brengen?
 4. Is er door uw college gesproken met commerciële partijen, waaronder bijvoorbeeld DIRIX Tuin & Bouw gelegen op het industriepark in Elsloo die eveneens afvalverwerking voor particulieren faciliteert, om onze inwoners naar hen als alternatief door te verwijzen om het afval weg te brengen?

Dumpingen

Tot slot krijgen wij velen signalen vanuit inwoners over de stijging in het aantal illegale stortingen van afval binnen onze gemeente. Uw college spreekt tegenover Dagblad de Limburger d.d. 3 april jl. zelfs van een verdriedubbeling van het aantal dumpingen in de afgelopen maand. Daarnaast geeft uw college aan dat het opruimen van deze illegale stortingen ontzettend veel kosten met zich meebrengt.

 1. Welke preventieve aanpak hanteert uw college thans om illegale stortingen binnen onze gemeente te voorkomen alsmede de pakkans te vergroten?
 2. Is het college van plan om deze aanpak n.a.v. bovenstaand feitencomplex nader aan te scherpen?
 3. Heeft uw college in kaart gebracht op welke plekken binnen onze gemeente de meeste illegale stortingen plaatsvinden? Is uw college bereid om op deze plekken maatregelen te nemen om de pakkans te vergroten, bijvoorbeeld door middel van (tijdelijk) onopvallend cameratoezicht?
 4. Is uw college bereid om een campagne op te starten tegen het illegaal dumpen van afval binnen onze gemeente?
 5. CMB acht het noodzakelijk dat er informatie komt voor onze burgers over de mogelijkheden die ons milieupark doorgaans biedt inzake het wegbrengen van afval. Ook zou informatie verschaft kunnen worden over de kosten die het afvoeren van gedumpt materiaal met zich meebrengt en welke boetes erop staan als onze opsporingsbeambte dit gedrag constateert. Is uw college bereid deze informatie naar onze burgers toe te verschaffen en op welke wijze wordt dit geconstrueerd?

Vertrouwende op een spoedige berichtgeving uwerzijds, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Communiceren met Burgers,

Raadsleden Willem Thewissen & Ingrid van Es;
Commissieleden Kyle Hoeveler & Daan van Ommen.

Meer in deze categorie