Skip to main content

Inbreng CMB inzake energietransitie

Energietransitie is naast een technische opgave ook een financiële opgave. Bovendien, in het verlengde daarvan, een sociale opgave.

Het gaat over huishoudkosten maar ook over de leefomgeving. We moeten ervoor zorgen dat onze inwoners constant het gevoel hebben grip te hebben op het hoe en wat van wat komen gaat en de betaalbaarheid ervan. Ze moeten hun mening kunnen geven, met die mening moet iets gebeuren en ze mogen op geen enkel moment het gevoel hebben gedwongen te worden. Goede communicatie is essentieel. De lokale energie strategie moet er een zijn van en voor de Steindenaren.

Rekening houdend met die opmerkingen kunnen “De energievisie en het uitvoeringsprogramma” als basisstuk onze goedkeuring wegdragen. We gaan er daarbij wel vanuit dat het stuk een levend document is dat verder aangescherpt en verbeterd wordt. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het niet geheel onafhankelijk is, ook zitten er enkele slordigheden in de berekeningen en aannames .

Zie hieronder de uitgebreide visie van CMB op de energietransitie.

De bijdrage van CMB in de raad hieromtrent bekijkt u hier:

Meer in deze categorie