Vragenuur inzake vliegenoverlast havengebied Stein

Stein, 23 april 2018

Verzoek tot het houden van een vragenuur conform art. 43 RVO

Geachte voorzitter van de Raad,

Namens de fractie CMB dien ik hierbij bij U het verzoek in tot het houden van een vragenuur voorafgaand aan de vergadering van de Raad van donderdag 26 april a.s.

De recente ernstige vliegenplaag rondom het havengebied van Stein vormt de aanleiding van het verzoek tot het houden van het vragenuur.

Onderstaand treft u de motivatie van het verzoek aan, inclusief de vragen die aan de verantwoordelijk wethouder door mij gesteld gaan worden

Mede dankzij de zomerse temperaturen hebben ons de nodige verontrustende berichten bereikt over een meer dan normaal gebruikelijke aanwezigheid van vliegen in en rondom de omgeving van het havengebied in de kern Stein.

Deze meer dan normale overlast, die het woon en leefmilieu niet ten goede komt, zou wel eens te maken kunnen hebben met omvangrijke opslag van grote hoeveelheden restafval PVC op een van de bedrijfsterreinen in het havengebied.

Wij hebben toen ons berichten bereikten over het opslaan van restafval PVC in dat gebied zowel met de RUD als met de gemeente contact gehad of men op de hoogte was van deze opslag.

Beide instanties waren op de hoogte en blijkens mededeling ook bezig met onderzoek.

Graag zouden wij met de nodige spoed antwoord willen hebben op onderstaande vragen.

1) Sinds wanneer vindt er opslag van restafval PVC op het bedrijfsterrein in Stein plaats? En is de opslag van afvalstoffen in dat gebied toegestaan?

2) Welk bedrijf is verantwoordelijk voor deze opslag?

3) Hoeveel ton restafval PVC ligt er momenteel opgeslagen op bedoeld bedrijfsterrein?

4) Waar komt dit restafval vandaan?

5) Is er voor deze opslag van restafval PVC waarvan bekend is dat dit afval veel vliegen aantrekt vergunning verleend en door wie?

6) Wat zijn de resultaten van de onderzoeken welke door de RUD c.q. de Gemeente gedaan zijn?

7) Kunt u ons nader berichten of en op welke wijze de te veel opgeslagen hoeveelheden restafval PVC op het businesspark Elsloo inmiddels verwijderd zijn?

8) Is de gemeente Stein voornemens om ook deze opslag van restafval PVC te betrekken in het nog uit te voeren onafhankelijk onderzoek naar de definitieve oorzaak van deze vliegenoverlast?

9) Deelt u onze mening dat de opslag van dit soort (zeer vervuild) restafval PVC dat veel ongedierte aantrekt zo ver mogelijk van de woonkernen dient te worden opgeslagen ter voorkoming van onnodige overlast?

Op bovenstaande vragen wensen wij op korte termijn de nodige duidelijkheid te verkrijgen.

Wij gaan er vanuit dat de verantwoordelijke wethouder in het vragenuur antwoord kan geven op de boven geformuleerde vragen.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb.

Vriendelijke groet,

Namens de CMB fractie

Fractievoorzitter Jack Meijers

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein