Standpunt CMB inzake opheffen vliegenoverlast

Opheffen Vliegenoverlast ?
Eerst zien en dan geloven.​
Bekend is dat de opslag van verontreinigd huishoudelijk PVC afval voor veel vliegenoverlast zorgt . Overlast welke het woongenot van vele inwoners al sedert 2017 heeft aangetast.
Aanvankelijk door de opslag in Elsloo en verleden jaar heeft de overlast zich verplaatst naar het Haventerrein in Stein.
Duidelijk is dat de verantwoordelijke bestuurders vergunningen afgeven voor de opslag van afval zonder dat men goed heeft nagedacht over de nadelige gevolgen die dat met zich meebrengt voor de woon- en leefomgeving van omwonenden.

Daarnaast ontbreekt het aan goed toezicht, het nakomen van gemaakte afspraken en slechte communicatie.
Inmiddels heeft men de inwoners bericht dat per 1 april een definitief einde gaat komen aan de opslag van dit ongedierte aantrekkende afval .
Laten wij hopen dat dit geen 1 april grap zal zijn.
Wij zullen de afbouw met argusogen volgen en hopen dat er geen verplaatsing van het probleem zal gaan plaatsvinden nabij onze gemeentegrenzen

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein